HAGL "chết" vì ai?

Hoàng Anh Gia Lai từ đội ứng cử viên vô địch đang rơi vào cuộc đua trụ hạng cùng Khánh Hòa. (Ảnh: PVF)
Hoàng Anh Gia Lai từ đội ứng cử viên vô địch đang rơi vào cuộc đua trụ hạng cùng Khánh Hòa. (Ảnh: PVF)
Hoàng Anh Gia Lai từ đội ứng cử viên vô địch đang rơi vào cuộc đua trụ hạng cùng Khánh Hòa. (Ảnh: PVF)
Lên top