Hà Nội - Than Quảng Ninh: Trận đấu 6,5 tỉ đồng và "nhà giàu cũng khóc"

Lên top