Hà Nội sứt mẻ lực lượng, ông Hoàng Văn Phúc phải làm “thợ hàn”

Lên top