Hà Nội sẵn sàng trả lương để Văn Hậu ở lại Heerenveen

Đoàn Văn Hậu có cơ hội ở lại Hà Lan thêm một mùa giải. Ảnh: Heerenveen
Đoàn Văn Hậu có cơ hội ở lại Hà Lan thêm một mùa giải. Ảnh: Heerenveen
Đoàn Văn Hậu có cơ hội ở lại Hà Lan thêm một mùa giải. Ảnh: Heerenveen
Lên top