"Hà Nội luôn là ứng viên vô địch nên không thoải mái khi thua liền 2 trận"

Lên top