Hà Nội lo trụ trong Top 8 còn khó, nói gì vô địch V.League 2020

Hà Nội có 1 điểm tại Hoà Xuân. Ảnh: VPF
Hà Nội có 1 điểm tại Hoà Xuân. Ảnh: VPF
Hà Nội có 1 điểm tại Hoà Xuân. Ảnh: VPF
Lên top