Hà Nội chi viện ngoại binh cho Quảng Nam

Ibou Kebe là giải pháp ổn thỏa nhất cho Quảng Nam khi V.League 2020 trở lại. Ảnh: Định Nguyễn.
Ibou Kebe là giải pháp ổn thỏa nhất cho Quảng Nam khi V.League 2020 trở lại. Ảnh: Định Nguyễn.
Ibou Kebe là giải pháp ổn thỏa nhất cho Quảng Nam khi V.League 2020 trở lại. Ảnh: Định Nguyễn.
Lên top