Hà Nội cần Văn Hậu để bứt tốc giai đoạn 2 V.League?

Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hà Nội. Ảnh: HNFC
Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hà Nội. Ảnh: HNFC
Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hà Nội. Ảnh: HNFC
Lên top