Hạ Indonesia sau 20 năm, tuyển Việt Nam trở lại Top 15 Châu Á

Ảnh: Minh Tùng.
Ảnh: Minh Tùng.
Ảnh: Minh Tùng.
Lên top