Hà Đức Chinh từ chối gia hạn với Đà Nẵng

Hà Đức Chinh chưa gia hạn hợp đồng với Đà Nẵng. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Hà Đức Chinh chưa gia hạn hợp đồng với Đà Nẵng. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Hà Đức Chinh chưa gia hạn hợp đồng với Đà Nẵng. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Lên top