Giờ thì Lee Nguyễn đã "biết Than Quảng Ninh"...

Lee Nguyễn chưa đáp ứng được kỳ vọng của TPHCM. Ảnh: Minh Hiếu
Lee Nguyễn chưa đáp ứng được kỳ vọng của TPHCM. Ảnh: Minh Hiếu
Lee Nguyễn chưa đáp ứng được kỳ vọng của TPHCM. Ảnh: Minh Hiếu
Lên top