Giờ ông Chủ tịch kiêm huấn luyện viên của Sài Gòn mới hiểu...

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trong trận Sài Gòn thua Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trong trận Sài Gòn thua Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trong trận Sài Gòn thua Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: VPF
Lên top