Giải bóng đá sinh viên của bầu Đức, bầu Thắng tạm hoãn như V.League

Bầu Đức, bầu Thắng cùng 6 doanh nhân khác chung tay xây dựng nên giải SV-League dành cho sinh viên. Ảnh: Ngọc Thông.
Bầu Đức, bầu Thắng cùng 6 doanh nhân khác chung tay xây dựng nên giải SV-League dành cho sinh viên. Ảnh: Ngọc Thông.
Bầu Đức, bầu Thắng cùng 6 doanh nhân khác chung tay xây dựng nên giải SV-League dành cho sinh viên. Ảnh: Ngọc Thông.
Lên top