Gia hạn hợp đồng với TP.HCM, Công Phượng được lợi gì?

Công Phượng có thể đạt được các danh hiệu tập thể, cá nhân nếu tiếp tục gắn bó với TP.HCM. Ảnh: HCMC.
Công Phượng có thể đạt được các danh hiệu tập thể, cá nhân nếu tiếp tục gắn bó với TP.HCM. Ảnh: HCMC.
Công Phượng có thể đạt được các danh hiệu tập thể, cá nhân nếu tiếp tục gắn bó với TP.HCM. Ảnh: HCMC.
Lên top