Filip Nguyễn không được gọi lên tuyển CH Séc

Filip Nguyễn không được gọi lên tuyển CH Séc ở đợt tập trung tháng 10.2020. Ảnh: Slovan Liberec.
Filip Nguyễn không được gọi lên tuyển CH Séc ở đợt tập trung tháng 10.2020. Ảnh: Slovan Liberec.
Filip Nguyễn không được gọi lên tuyển CH Séc ở đợt tập trung tháng 10.2020. Ảnh: Slovan Liberec.
Lên top