Filip Nguyen có người đại diện mới, tìm đường sang Premier League?

Thủ thành Filip Nguyen chính thức có người đại diện mới. Ảnh: Global Sports.
Thủ thành Filip Nguyen chính thức có người đại diện mới. Ảnh: Global Sports.
Thủ thành Filip Nguyen chính thức có người đại diện mới. Ảnh: Global Sports.
Lên top