Fan Hoàng Anh Gia Lai chào đón Kiatisak trở lại phố Núi

Kiatisak rất vui mừng, xúc động khi được cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai chào đón khi trở lại làm việc sau 10 năm. Ảnh: Ngọc Lê.
Kiatisak rất vui mừng, xúc động khi được cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai chào đón khi trở lại làm việc sau 10 năm. Ảnh: Ngọc Lê.
Kiatisak rất vui mừng, xúc động khi được cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai chào đón khi trở lại làm việc sau 10 năm. Ảnh: Ngọc Lê.
Lên top