Duy Mạnh đứt dây chằng chéo trước, phải lên bàn mổ

Duy Mạnh được xác định đứt dây chằng chéo trước. Ảnh: Đ.V
Duy Mạnh được xác định đứt dây chằng chéo trước. Ảnh: Đ.V
Duy Mạnh được xác định đứt dây chằng chéo trước. Ảnh: Đ.V
Lên top