Dusit chúc Kiatisak thành công cùng HAGL

Dusit đang có mùa bóng rất thành công cùng Pathum United và không nghĩ đến việc để cầu thủ của đội sang HAGL của Kiatisak. Ảnh: Siam Sport.
Dusit đang có mùa bóng rất thành công cùng Pathum United và không nghĩ đến việc để cầu thủ của đội sang HAGL của Kiatisak. Ảnh: Siam Sport.
Dusit đang có mùa bóng rất thành công cùng Pathum United và không nghĩ đến việc để cầu thủ của đội sang HAGL của Kiatisak. Ảnh: Siam Sport.
Lên top