Dược Nam Hà Nam Định "doạ" bỏ V.League nếu tiếp tục bị trọng tài ép

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định rất bức xúc về công tác trọng tài. Ảnh: G.L
Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định rất bức xúc về công tác trọng tài. Ảnh: G.L
Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định rất bức xúc về công tác trọng tài. Ảnh: G.L
Lên top