Được fan Việt giúp sức, Lê Công Vinh vẫn lỡ cơ hội đi vào lịch sử

Lên top