Được đá lại penalty, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thua Sài Gòn

Đội Sài Gòn có chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bắt đầu giai đoạn 2 rất thuận lợi. Ảnh: Thanh Vũ.
Đội Sài Gòn có chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bắt đầu giai đoạn 2 rất thuận lợi. Ảnh: Thanh Vũ.
Đội Sài Gòn có chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bắt đầu giai đoạn 2 rất thuận lợi. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top