Dừng V.League 2021: Quyết định hợp lý, sáng suốt của VFF

VFF quyết định dừng V.League 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Ảnh: CLB Bình Định.
VFF quyết định dừng V.League 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Ảnh: CLB Bình Định.
VFF quyết định dừng V.League 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Ảnh: CLB Bình Định.
Lên top