Đức Chinh tỏa sáng, Đà Nẵng bắn hạ chủ nhà Thanh Hóa 3 bàn

Lên top