Đức Chinh: "Đà Nẵng không hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước Hải Phòng"

Lên top