Đội vô địch SV-League 2020 được thưởng 300 triệu đồng

Đơn vị bảo trợ thưởng tiền cho đội Đại học Cần Thơ sau khi vô địch SV-League 2020. Ảnh: Thông Ngô.
Đơn vị bảo trợ thưởng tiền cho đội Đại học Cần Thơ sau khi vô địch SV-League 2020. Ảnh: Thông Ngô.
Đơn vị bảo trợ thưởng tiền cho đội Đại học Cần Thơ sau khi vô địch SV-League 2020. Ảnh: Thông Ngô.
Lên top