Đội tuyển Việt Nam tập trung, thiếu vắng Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy

ĐT Việt Nam sẽ tập trung mà không có những cái tên sáng giá nhất như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy...
ĐT Việt Nam sẽ tập trung mà không có những cái tên sáng giá nhất như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy...
ĐT Việt Nam sẽ tập trung mà không có những cái tên sáng giá nhất như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy...
Lên top