Đội tuyển Việt Nam đã đến ngưỡng?

Đội tuyển Việt Nam thua để biết mình đang ở đâu. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam thua để biết mình đang ở đâu. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam thua để biết mình đang ở đâu. Ảnh: VFF
Lên top