Đội tuyển Việt Nam cần mạo hiểm hơn?

Vị trí của Văn Thanh được cho là không đúng nhịp chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP
Vị trí của Văn Thanh được cho là không đúng nhịp chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP
Vị trí của Văn Thanh được cho là không đúng nhịp chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top