Đội tuyển Thái Lan vỡ kế hoạch tập trung vì lý do bất khả kháng

Đội tuyển Thái Lan vỡ kế hoạch tập trung giữa tháng 2. Ảnh: N.Đ
Đội tuyển Thái Lan vỡ kế hoạch tập trung giữa tháng 2. Ảnh: N.Đ
Đội tuyển Thái Lan vỡ kế hoạch tập trung giữa tháng 2. Ảnh: N.Đ
Lên top