Đội hình trận TPHCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Lee Nguyễn đá chính

Lee Nguyễn đá chính trận TPHCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn đá chính trận TPHCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn đá chính trận TPHCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top