Đội hình trận Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai: Xuân Trường đeo băng đội trưởng

Xuân Trường đeo băng thủ quân của Hoàng Anh Gia Lai thay cho Tuấn Anh vắng mặt. Ảnh: Thanh Vũ.
Xuân Trường đeo băng thủ quân của Hoàng Anh Gia Lai thay cho Tuấn Anh vắng mặt. Ảnh: Thanh Vũ.
Xuân Trường đeo băng thủ quân của Hoàng Anh Gia Lai thay cho Tuấn Anh vắng mặt. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top