Đội hạng Nhất Khánh Hòa được giải cứu với 20 tỉ đồng

Đội Khánh Hòa không còn nỗi lo về tiền bạc với sự chung sức của đơn vị tài trợ mới. Ảnh: Duy Nam.
Đội Khánh Hòa không còn nỗi lo về tiền bạc với sự chung sức của đơn vị tài trợ mới. Ảnh: Duy Nam.
Đội Khánh Hòa không còn nỗi lo về tiền bạc với sự chung sức của đơn vị tài trợ mới. Ảnh: Duy Nam.
Lên top