Đội Đà Nẵng sa sút, fan thất vọng với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thừa nhận ông không chắc có thể tiếp tục dẫn dắt đội Đà Nẵng. Ảnh: Duy Nam.
Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thừa nhận ông không chắc có thể tiếp tục dẫn dắt đội Đà Nẵng. Ảnh: Duy Nam.
Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thừa nhận ông không chắc có thể tiếp tục dẫn dắt đội Đà Nẵng. Ảnh: Duy Nam.
Lên top