Đội Công an Nhân dân tiếp tục có quân bầu Đức đá giải hạng Nhất 2021

Đội bóng Công an Nhân dân do huấn luyện viên Phạm Công Lộc dẫn dắt với 11 cầu thủ mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Anh Tiến.
Đội bóng Công an Nhân dân do huấn luyện viên Phạm Công Lộc dẫn dắt với 11 cầu thủ mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Anh Tiến.
Đội bóng Công an Nhân dân do huấn luyện viên Phạm Công Lộc dẫn dắt với 11 cầu thủ mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Anh Tiến.
Lên top