Đội Bình Định sẽ có viện binh để đấu Hà Nội

Kinh nghiệm thi đấu dày dạn của Đinh Hoàng Max sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Bình Định. Ảnh: Linh Thái.
Kinh nghiệm thi đấu dày dạn của Đinh Hoàng Max sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Bình Định. Ảnh: Linh Thái.
Kinh nghiệm thi đấu dày dạn của Đinh Hoàng Max sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Bình Định. Ảnh: Linh Thái.
Lên top