Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, lỡ trận Việt Nam - Thái Lan

Đoàn Văn Hậu sẽ chính thức sang Châu Âu thi đấu. Ảnh:  HP
Đoàn Văn Hậu sẽ chính thức sang Châu Âu thi đấu. Ảnh: HP
Đoàn Văn Hậu sẽ chính thức sang Châu Âu thi đấu. Ảnh: HP
Lên top