Đoàn Văn Hậu phũ phàng từ chối bó hoa của đội trưởng Quế Ngọc Hải tặng

Văn Hậu từ chối bó hoa Quế Ngọc Hải tặng.
Văn Hậu từ chối bó hoa Quế Ngọc Hải tặng.
Văn Hậu từ chối bó hoa Quế Ngọc Hải tặng.
Lên top