Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách phải chia tay SC Heerenveen

Đoàn Văn Hậu đang tập luyện rất tích cực tại SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu đang tập luyện rất tích cực tại SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu đang tập luyện rất tích cực tại SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top