Đoàn Văn Hậu có thể làm đội trưởng U22 Việt Nam

Đoàn Văn Hậu có thể làm thủ lĩnh của U22 Việt Nam. Ảnh: D.P
Đoàn Văn Hậu có thể làm thủ lĩnh của U22 Việt Nam. Ảnh: D.P
Đoàn Văn Hậu có thể làm thủ lĩnh của U22 Việt Nam. Ảnh: D.P
Lên top