“Do trình độ văn hoá, ứng xử trong bóng đá của chúng ta kém”

Cựu HLV Lê Thụy Hải.Ảnh: QUANG NHỰT
Cựu HLV Lê Thụy Hải.Ảnh: QUANG NHỰT