Đình Trọng trở lại danh sách U22 Việt Nam, canh bạc của ông Park?

Quyết định gọi Đình trọng lên tập cùng U22 Việt Nam là phép thử mạo hiểm của thầy Park. Ảnh: Hoài Thu
Quyết định gọi Đình trọng lên tập cùng U22 Việt Nam là phép thử mạo hiểm của thầy Park. Ảnh: Hoài Thu
Quyết định gọi Đình trọng lên tập cùng U22 Việt Nam là phép thử mạo hiểm của thầy Park. Ảnh: Hoài Thu
Lên top