Đình Trọng là của để dành vào lúc "chốt hạ" của thầy Park

Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top