Đình Trọng kéo quần đối phương và "thẻ phạt" cho trọng tài Đình Thái

Đình Trọng kéo tụt quần Chevaugh Walsh. Ảnh: Sơn Tùng/Sport5
Đình Trọng kéo tụt quần Chevaugh Walsh. Ảnh: Sơn Tùng/Sport5
Đình Trọng kéo tụt quần Chevaugh Walsh. Ảnh: Sơn Tùng/Sport5
Lên top