Để thành công với Hà Nội, ông Park Choong-kyun cần biết rút kinh nghiệm...

Huấn luyện viên Park Choong-kyun sẽ trải qua thử thách cùng Hà Nội ở V.League 2021. Ảnh: Hoài Thu
Huấn luyện viên Park Choong-kyun sẽ trải qua thử thách cùng Hà Nội ở V.League 2021. Ảnh: Hoài Thu
Huấn luyện viên Park Choong-kyun sẽ trải qua thử thách cùng Hà Nội ở V.League 2021. Ảnh: Hoài Thu
Lên top