Đánh giá huấn luyện viên Park Hang-seo “bảo thủ” có quá sớm?

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận trách nhiệm về trận thua của đội tuyển Việt Nam, nhưng cần chờ xem những quyết sách trong thời gian tới có khẳng định ông bảo thủ hay không. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận trách nhiệm về trận thua của đội tuyển Việt Nam, nhưng cần chờ xem những quyết sách trong thời gian tới có khẳng định ông bảo thủ hay không. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận trách nhiệm về trận thua của đội tuyển Việt Nam, nhưng cần chờ xem những quyết sách trong thời gian tới có khẳng định ông bảo thủ hay không. Ảnh: VFF
Lên top