Đặng Văn Lâm “xuất thần”, thầy Park bớt khắc khoải Filip Nguyễn

Lên top