Đặng Văn Lâm được Muangthong United tặng xe mới

Đặng Văn Lâm được Muangthong cấp xe mới. Ảnh: MUTD
Đặng Văn Lâm được Muangthong cấp xe mới. Ảnh: MUTD
Đặng Văn Lâm được Muangthong cấp xe mới. Ảnh: MUTD
Lên top