Đặng Văn Lâm được đăng kí thi đấu tại AFC Champions League

Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Cerezo Osaka. Ảnh: Cerezo Osaka
Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Cerezo Osaka. Ảnh: Cerezo Osaka
Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Cerezo Osaka. Ảnh: Cerezo Osaka
Lên top