Đăng cai AFF Cup 2020 tốn bao nhiêu tiền?

AFF Cup 2020 tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt hơn so với các phiên bản trước. Ảnh: AFF.
AFF Cup 2020 tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt hơn so với các phiên bản trước. Ảnh: AFF.
AFF Cup 2020 tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt hơn so với các phiên bản trước. Ảnh: AFF.
Lên top